Επιστροφή στην λίστα νέων
  • Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

cv[at]elzymi.gr (όπου [at] βάζετε το σύμβολο @)

 

Παρακαλείσθε τα βιογραφικά που αποστέλλονται να είναι σε μορφή pdf και να υπάρχει συναίνεση διατήρηση του αντιγράφου στα αρχεία της εταιρίας μας για 2 έτη.

Σε αντίθετη περίπτωση τα βιογραφικά θα δαιγράφονται αυτόματα από τους server της εταιρίας.